KEAS var underentreprenør på Skillemoen med ansvar for fundamentering og byggearbeider. Nå stepper de et hakk opp, og blir hovedentreprenør som også skal koordinere andre fagområder inn mot stasjonen.

Skillemoen i dag
Det er stor aktivitet ved Skillemoen transformatorstasjon.

Etter heving av kontrakt med tidligere hovedentreprenør på Skillemoen transformatorstasjon inngikk Statnett en intensjonsavtale med Kivijervi for å sikre gjenopptagelse av arbeidene ved stasjonen raskest mulig. Arbeidene ved stasjonen er derfor godt i gang allerede.

KEAS skal også fullføre jobben ved Balsfjord stasjon, hvor det skal klargjøres for mottak og installasjon av en reaktor til våren.

-Vi er godt fornøyd med å ha signert en avtale med KEAS og sikrer dermed det videre arbeidet ved både Skillemoen og Balsfjord transformatorstasjon, sier Jacob Grønn, prosjektleder for Balsfjord – Skaidi. – Til tross for stans i arbeidene sist sommer har vi tro på at vi klarer å holde samme dato for ferdigstillelse, sier Grønn.

Skillemoen 2
Kivijervi overtar som hovedentreprenør og skal nå sikre at stasjonen står klar til spenningsetting Q2 2020.

Skillemoen transformatorstasjon skal etter planen idriftsettes fjerde kvartal 2020 og da skal også ny kraftledningen fra Balsfjord til Skillemoen settes i drift. Skillemoen transformatorstasjon blir den første stasjonen på 420 kV-spenningsnivå i Finnmark.