Prosjekt 420 kV Balsfjord - Skaidi er delt i tre strekk; Balsfjord – Reisadalen, Reisadalen – Skillemoen og Skillemoen – Skaidi. Nå er første strekk fra Balsfjord til Reisadalen ferdigstilt.

Viser trasé og ferdigstilt strekning.
Første delstrekning fra Balsfjord til Reisadalen er ferdigstilt.

Totalt 123 kilometer med kraftledning og 368 master er reist på strekningen opp til Reisadalen. Det er italienske Rebaioli som har hatt entreprisen på strekningen Balsfjord -  Reisadalen.

 -Vi er svært godt fornøyd med jobben Rebaioli har utført og at arbeidene er levert på tid – uten større hendelser, sier Jacob Grønn, prosjektleder for Balsfjord - Skaidi.

Hele prosjektet fra Balsfjord til Skaidi er på 300 kilometer og består av 880 master. Neste strekk fra Reisadalen til Skillemoen skal etter planen stå ferdig i november i år. Da skal også Skillemoen stasjon være ferdig.

Kraftledningen fra Balsfjord til Reisadalen blir ikke satt i drift før strekningen opp til Skillemoen og ny 420 kV stasjon er idriftsatt.