Den nye 420 kV-ledningen fra Balsfjord til Skaidi er del to av utbyggingen i nord som startet med 420 kV-ledningen fra Ofoten til Balsfjord, som ble ferdigstilt høsten 2017.

- Dette er en stor dag for Statnett og en viktig dag for hele regionen, sier Elisabeth Vike Vardheim konserndirektør for bygg og anlegg i Statnett. - Vi startet byggingen av denne ledningen i 2016, og nå har vi nådd inn i Finnmark. Vi er godt fornøyd med at prosjektet går etter planen, særlig tatt i betraktning de utfordringene vi har hatt underveis. Dette gjelder ikke minst med hensyn til koronapandemien, som har preget innspurten i arbeidet med dette strekket, fortsetter Elisabeth Vike Vardheim. 

Med idriftsettelse av strekket fram til Skillemoen, er 220 av totalt 304 kilometer ledning spenningssatt. Det er oppført 626 master og to nye transformatorstasjoner underveis. Ledningen går gjennom kommunene Balsfjord, Storfjord, Kåfjord, Nordreisa, Kvænangen og Alta.  

- Godt samarbeid og god dialog med entreprenører, lokale myndigheter og andre interessenter i prosjektet har vært avgjørende for at vi har kunnet holde fremdrift. Vi har heller ikke opplevd noen alvorlige HMS-hendelser underveis i anleggsarbeidene, sier prosjektleder Jacob Grønn. 

Utbyggingen av prosjektet foregår trinnvis. Statnett startet arbeider i Balsfjord i 2016, Nordreisa i 2017 og Alta i 2019. Det siste strekket fra Skillemoen til Skaidi er også påbegynt, og vil etter planen settes i drift mot slutten av 2022. Kostnadsanslaget for hele prosjektet er i Statnetts oppdaterte investeringsplan for 2020 beregnet til mellom 4 og 4,23 milliarder kroner. 

Kart over kraftledingen.

første mast - foto statnett..jpg

Montering av den første masten ved Balsfjord. Foto: Statnett)