Undersøkelser viser at kablene er så skadet av at de må byttes. Statnett undersøker nå årsaken til at feilen oppstod. Arbeidet med å fjerne kablene pågår nå.

 

Mastene som eksisterende linje gikk i er fjernet av vår underentreprenør. Statnett har nå, i dialog med SFE, blitt enige om å bruke 420 kV-mastene for å få satt opp et midlertidig linjespenn over Naustdalen i påvente av at nye kabler blir installert. Statnett er også i dialog med berørte grunneierne, slik at vi får gjennomført arbeidet på en så skånsom måte som mulig.  Det er forventet at de nye kablene er på plass i løpet av høsten 2013.

 

Statnett har et godt samarbeid med SFE og entreprenøren som gjennomførte kabelleggingen, og vår intensjon er at dette skal løses så raskt som mulig.

 

Statnett vil beklage overfor grunneierne som blir berørt av en noe lengre anleggsperiode. Nausta vil ikke bli berørt som følge av utskifting av kablene.