Det blir nytta endehylser med innlagte eksplosivar til avspenning av faselinene. Ved avfyring kan ein høyra eit høgt, skarpt smell som ved eksplosjon i friluft. Det er inga fare for sprut eller fragment frå prosessen, men lyden kan bere langt. Sirene for varsling av detonasjon blir nytta på same måte som ved fjellsprengning. Arbeidet vil halde fram ut veke 26. Vi vonar dette ikkje skapar for mykje bry for bebuarar i området.

 

Arbeider er planlagt gjennomført utan stengning av Austefjorden. Vaktbåtar vil dirigere båttrafikk under arbeidsoperasjonen.

 

For meir informasjon kontakt Asbjørn Tenfjord i Statnett på telefon 959 84 686.