I løpet av året ferdigstilles fundamenter og master på strekningen mellom Moskog i Jølster kommune og Høyanger transformatorstasjon. Statnett har startet strekking av liner mellom Moskog og til sørsiden av Viksdalsvatnet i Gaular kommune, og vil i løpet av høsten ha ferdigstilt dette arbeidet. Mellom Svelgen og Magnhildskaret jobbes det nå med å ferdigstille fundamentarbeidet.

Fra Hovdenakk i Ørsta kommune og sørover mot Austefjord er fundamenteringsarbeidet nå utført.

Ledningstraseen mellom Dauvremålsvatnet - Svelgsvatnet og mellom Tonheim - Monskaret i henholdsvis Flora og Naustdal kommune er nå prosjektert ferdig, arbeidet i ledningstraseen i disse områdene vil etter planen starte i løpet av våren 2013.
Prosjekteringsarbeidet mellom Ørskog - Hovdenakk i Ørsta kommune er også avsluttet. Statnett har planer om å starte med hogst langs Hjørundfjorden i høst, forutsatt godkjent miljø- og transportplan (MTP) av Norges Vassdrags- og Energidirektorat.

 

Under følger en mer detaljert oversikt over planlagt fremdrift i perioden september - november 2012. Statnett vil presisere at dette er en plan og at avvik kan forekomme.

 

Hogst

Ørskog kommune: Oppstart september fra Ørskog transformatorstasjon sørover til Storfjorden
Sykkylven kommune: Mulig oppstart i Hjørundfjorden i september.
Ørsta: Oppstart Hjørundfjorden – Hovdenakk september. Opprydding fra Hovednakk og sørover mot Austefjorden.
Volda: Opprydding langs hele traseen.
Eid kommune: Sørsiden av Hornhindalsvatnet sørover til Hundvikfjorden.
Bremanger kommune: Svelgen sørover til Magnhildskaret
Flora kommune: Grytadalen sørover til Tonheim
Naustdal, Førde og Jølster kommuner: Opprydding
Gaular: Sør for Vikdalsvatnet til Høyanger
Reparasjon av skader vil bli tatt fortløpende etter utkjøring av tømmer i bærmarksesongen.
 
 

Fundamentering

Ørsta kommune: Ørsta transformatorstasjon (Hovdenakk) til Tverrfjellet.
Volda kommune: Fjordspennfundament i Austefjorden og arbeid i Høydalen pågår. 
Eid kommune: Nysetra mot Leivdal vil pågå utover høsten. Fjordspennfundament i Hundvikfjorden.
Bremanger kommune: Pågår
Flora kommune: Pågår
Førde kommune: Moskog - sørover mot Gaular
Gaular kommune: Arbeid langs hele traseen
Høyanger kommune: Nordover fra Høyanger transformatorstasjon
 
 

Mastebygging

Volda kommune: Høydalen og Feirdalen
Bremanger kommune: Svelgsvatnet – sørover mot Myklebustfjellet
Flora kommune: Myklebustfjellet-Tonheim
Førde kommune: Moskog sørover mot Gaular
Høyanger kommune: 132 kV fra Høyanger transformatorstasjon fra september. 420 kV fra Høyanger transformatorstasjon nordover mot Moskog fra oktober.
Gaular kommune: Arbeid langs hele traseen (august/septermber)
 
 

Strekking av line

Ørsta kommune: Ørsta trafo til Austefjorden
Volda kommune: Aldalen-Austefjorden
Førde kommune: Fra Moskog og sørover starter i slutten av august
Gaular kommune: Fra September 2012

 

Vegbygging

Ørsta kommune: Veg fra hovedveg til fjordspennmast på Gausneset er påstartet og vil vare ut 2012.
Volda kommune: Vegbygging i Bjørkedalen (fra Nysetra til mast 101) er ferdig. Baseplasser og veger i Høydalen er ferdige.
Eid kommune: Veg til fjordspennmast og baseplasser på sørsiden av Hornindalsvatnet er fullført.

 

 

Transformatorstasjoner

  • Høyanger transformatorstasjon: grunnarbeid påstartet vinteren 2011og vil vare ut 2012. Betongarbeid er påstartet og vil vare ut 2012.
  • Moskog transformatorstasjon: grunnarbeid påstartet vinteren 2011 og vil vare ut 2012. Betongarbeid er påstartet og vil vare ut 2012.
  • Ørsta transformatorstasjon: vei og grunnarbeider starter sensommeren/høsten 2012.
  • Ørskog transformatorstasjon: forberedende arbeider (betongarbeid) starter sensommeren/høsten 2012.
  • Sogndal transformatorstasjon: veiarbeid påstartet og vil vare ut 2012.