NVE har gitt Statnett konsesjon for spenningsoppgradering av 300 kV linje til 420 kV. LINK

 

Anleggskonsesjonen gir ei god innsikt i det omsøkte anlegget og vurderer grundig ulike kommentarer innkomne i prosessen og er vedlagt denne artikkelen.