Forrige uke ble kraftledningsforbindelsen Klæbu-Namsos-Nedre Røssåga satt i drift på det høyeste spenningsnivået i Norge, 420 kV.

 

46 oppgraderte mil, sju transformatorstasjon og 15 km ny kraftledning

Dette er et resultat av et fireårig langt arbeid med å oppgradere 46 mil med eksisterende 300 kV kraftledning til 420 kV spenningsnivå, fra Klæbu i Sør-Trøndelag via Namsos til Nedre Røssåga i Nordland. I tillegg til å oppgradere selve kraftledningen, hvor vi har forlenget isolatorkjedene, har vi oppgradert sju transformatorstasjoner og bygget en ny 15 km lang kraftledning i Namsskogan som skal erstatte den gamle ledningen som skal rives.

 

Storskala ENØK-tiltak

- Bakgrunnen for denne oppgraderingen er at det er behov for å styrke overføringskapasiteten i det norske nettet, ikke minst på grunn av den store satsingen på fornybar energi i Trøndelag og Nordland og for å sikre strømforsyningen på lang sikt, sier Vardheim.  

 

- Med de samme mastene og ledningene kan vi øke kapasiteten med inntil 80 prosent, samtidig som at energitapet reduseres dramatisk underveis. For hver meter oppgradert ledning kan vi redusere energitapet tilsvarende en gammeldags 40 watts lyspære. Et skikkelig ENØK-tiltak legger Vardheim til. For en 10 mils ledning vil dette kunne tilsvare strømforbruket til et par tusen husstander.

 

Spenningsoppgradering koster sirka ti prosent av hva det koster å bygge ny kraftledning. Dette er den mest effektive, mest miljøvennlige og rimeligste måten å skaffe oss økt overføringskapasitet på.

 

Økt kapasitet mellom Nord-Norge og Midt-Norge

Kapasiteten på hvor mye strøm som kan flyte på kraftledningene mellom Nord-Norge og Midt-Norge økes med denne oppgraderingen. Før gikk det maksimalt 1000 MW nå økes denne med 200 MW til 1200 MW.

 

– Vi øker kapasiteten fordi nettet må tåle en kald vinterdag når både husholdninger, industri og annet næringsliv har høyt strømforbruk samtidig. Vi må også dimensjonere nettet slik at det kan oppstå feil uten at strømmen blir borte hos folk, sier Vardheim.

 

I Nordland og Trøndelag bygges det nå ut mye fornybar kraftproduksjon. Den fornybare kraften produserer energi når det er vind eller når det er vann i elva. Det samsvarer ikke nødvendigvis med når behovet for strøm er størst, derfor er det viktig å ha et nett som kan overføre strøm fra områder med overskudd til områder med underskudd av energi, avslutter Vardheim.