Kraftnettet i Stor-Oslo må rustes opp, dels fordi det er gammelt og dels fordi strømforbruket forventes å øke i fremtiden. Det vil gi folk bedre strømforsyning, frigjøre arealer og gi færre master i marka. Det fremgikk av konseptvalgutredningen for Nettplan Stor-Oslo som ble lagt frem 28. november 2013. Konseptvalgutredningen tar ikke stilling til trasevalg eller kabling versus luftledning. Beslutning om det vil komme senere.

 

Utredningen er nå sendt på høring. Mer informasjon finnes på regjeringens nettsider http://bit.ly/1He0K7c