-Jeg er veldig glad for at Beate har takket ja til denne viktige stillingen. Vi har vurdert mange svært kompetente søkere, både eksternt og internt, og Beate har imponert med sin innsikt, kompetanse og visjoner for denne viktige rollen, sier konsernsjef Hilde Tonne i Statnett.

Transformasjon & Digitalisering er et nyopprettet forretningsområde i Statnett som skal ha ansvaret for å drive igjennom betydelig endring og digitalisering på tvers av Statnetts virksomhet, med synlige resultater for hvordan vi jobber og løser våre oppgaver. Statnett gjennomførte en reorganisering høsten 2021 hvor det ble etablert nye stabs- og forretningsområder, og Krogstad har fungert som leder av forretningsområdet Transformasjon & Digitalisering siden etableringen.

-Transformasjon og digitalisering er nødvendig for at kraftsystemet skal være rustet til nullutslippssamfunnet, og det er derfor viktige satsningsområder for Statnett i årene som kommer. Vi skal øke tempoet og jobbe smartere for å løse oppgavene. Beate blir sentral i dette, understreker Tonne.

Beate Sander Krogstad er utdannet sivilingeniør i fysikk og matematikk fra NTNU og har videreutdanning i internasjonal ledelse fra FGV i Rio de Janeiro, Brasil. Hun har arbeidet i Statnett siden 2009 og vært en del av konsernledelsen i Statnett siden 2019. Hun har i tillegg til lederstillinger i Statnett tidligere arbeidet som Manager i Accenture.

-Jeg gleder meg stort til å ta fatt på de nye oppgavene. Jeg har med meg et strålende team som skal løse utfordrende og viktige oppgaver for Statnett i samarbeid med andre viktige aktører, for å nå målene om et kraftsystem som muliggjør det grønne taktskiftet og legger til rette for bærekraftig verdiskaping.  Tung operasjonell kompetanse om Statnetts virksomhet og kraftsystemet, transformasjonsledelse, innovasjon, teknologiutvikling og digitalisering blir sentralt i dette arbeidet, sier Beate Sander Krogstad.