Markedskoblingen for flere kraftbørser, Nordic Mulit-NEMO Day Ahead Market Coupling (MNA), er nå i drift. Dermed er det mulig for flere kraftbørser (NEMO, Nominated Electricity Market Operator) å tilby sine produkter i hvert av de nordiske budområdene.

Juridiske avtaler, systemer og driftsprosedyrer i Norden er etablert i tråd med felleseuropeisk regelverk om kapasitetsfastsettelse og flaskehalshåndtering i kraftsystemet, Guideline on Capacity allocation and congestion management (CACM).

-Vi er glade for å kunne fortelle at det nye systemet ble satt vellykket i drift, sier direktør for System og markedsutvikling i Statnett, Kristin Munthe.

Norden er den andre regionen i Europa som legger til rette for konkurranse mellom kraftbørser.

-De generelle prinsippene for kapasitetsberegning og prissetting i markedet er ikke påvirket av at det er flere børser, forteller Munthe.

Det er 11 selskaper som har samarbeidet om å legge til rette for flere samtidige kraftbørser i Norden, og de har lagt bak seg over et år med omfattende testing. Fire systemansvarlige nettselskaper; Statnett, Energinet, Svenska kraftnät og Fingrid, og tre kraftbørser; Nord Pool, EPEX Spot og Nasdaq har sammen med fire tredjepartsaktører; ECC (European Commodity Clearing), eSett, JAO (Joint Allocation Office) og Nordisk RSC (Regional Security Coordinator), har deltatt i prosjektet.