På grunn av feil på kablene, har kapasiteten på skagerrakkablene mellom Norge og Danmark vært redusert. Dette har medført at kapasiteten den ene retningen har vært høyere enn den andre. Siden januar har Energinet og Statnett arbeidet på en IT-løsning for driften av kablene. Denne løsningen er nå ferdig, og den innebærer at kapasiteten på kablene kan økes, spesielt på i den retningen som har lavest kapasitet. I denne retningen, som nå går fra Danmark til Norge, øker kapasiteten med 400 MW. Fra 24. april er kapasiteten fra Norge til Danmark 1400 MW, mens den er 1342 MW fra Danmark til Norge. Dette er meldt til markedsaktørene på nucs.net.

Det er den nyeste av skagerrakkablene, den fem år gamle SK4, som i fjor ble rammet av tre  alvorlige feil. Alle feilene var på den delen av kabelen som er på land i Danmark. For å finne årsaken til feilene, melder Energinet at de og kabelleverandøren vil ta prøver av landkabelen. Arbeidet med å ta ut prøver vil vare fra 25. mai til 28. juli, og i den perioden blir SK4-kabelen ute av drift. Da er kapasiteten på 946 MW i begge retninger, melder Energinet på nucs.net.

Normal samlet kapasitet på de fire kablene mellom Norge og Danmark er 1632 MW (målt på den side av kabelen som det sendes energi til).

Les mer på Energinets hjemmesider.