5 MW er nedre grense i dag, og lavere tillatt budkvantum åpner for at nye typer fleksibilitet kan bidra. 

 

Tibber og Entelios er samarbeidspartnere i piloten, og til sammen vil de tilrettelegge for leveranser av fleksibilitet fra en stor bredde teknologier. Tibber forbereder leveranser fra en portefølje elbiler og panelovner, mens Entelios sin portefølje i piloten består av sentraldriftsanlegg og industriforbruk. 

 

- Gjennom at Statnett i dette prosjektet senker terskelen for bud, så blir det vesentlig enklere å få med forbrukerne inn i fleksibilitetsmarkedet. I praksis vil dette bety at de som lader elbilen og varmer huset fremdeles vil komme til varmt hus eller ferdigladet elbil, men at vi roterer store mengder bil-ladere og varmeovner som en sverm for å regulere belastningen i strømnettet opp og ned. Til det beste for forbruker sin strømregning og til det beste for strømforsyningen, sier gründer og daglig leder Edgeir Vårdal Aksnes i Tibber. 

 

Entelios skal gjennomføre piloten med samarbeidspartnere, og sammen vil de tilrettelegge for leveranse av fleksibilitet med ulike teknologier fra Siemens og Enfo. - Vi utfordrer våre kunder på hvordan de kan delta i dette markedet, sier Mattias Harrysson i Entelios. 

 

Energiforsyningen spiller en viktig klimarolle. Omleggingen til mer fornybar energi i kombinasjon med elektrifisering og nytt forbruk gjør at behovet for fleksibilitet øker. -Vi trenger fortsatt kraftproduksjon som kan reguleres opp og ned ved behov, men samtidig ønsker vi å tilrettelegge for at flere typer aktører og teknologier kan delta i markedet. Vinterens pilot bidrar til dette, og gjør at vi øker tilgangen på fleksible ressurser i et stadig mer komplekst kraftsystem, forteller prosjektleder Kari Dalen i Statnett. 

 

Piloten gjennomføres i vinter fra 2. desember 2019 til 20. mars 2020.  

 

OPPDATERING PER JANUAR 2020:

Pilotperioden er utvidet, slik at piloten gjennomføres fra 2. desember 2019 til 29. mai 2020.