Statnett har endret sammensetningen av styret i Elhub blant annet som følge av egne organisasjonsendringer, der eierskapsoppfølgingen av Elhub er lagt til Statnetts divisjon System og marked. Divisjonen ledes av konserndirektør Gunnar G. Løvås.

Det nye styret i Elhub består av:

  • Gunnar G. Løvås (styreleder, konserndirektør System og marked, Statnett)
  • Beate Sander Krogstad (konserndirektør IT, Statnett)
  • Cathrine Brekke (advokat, Juridisk avdeling, Statnett)
  • Bente Hagem (direktør for Europaenheten i Statnett)
  • Ole Jacob Høyland (direktør Markedsoperasjoner, Statnett)
  • Tore Morten Wetterhus (konserndirektør Nett, Glitre Energi)

I tillegg til Løvås, er Krogstad, Brekke og Wetterhus nye i Elhubs styre.

-Styret har en god sammensetning av kompetanse, og jeg er spesielt glad for at Tore Morten Wetterhus nå kommer inn i styret, påpeker Løvås. -Som leder av nettselskapet i Glitre har han åpenbart erfaring og innsikt i en veldig viktig del av Elhub-dataenes verdikjede. Det vil bidra til at vi i styret ivaretar et perspektiv på hva Elhuben betyr for aktørene.