Statnett og andre norske nettselskap ser behovet for å utvikle våre prosesser og å ta i bruk nye verktøy for å redusere behovet for nettinvesteringer. Statnett har en spesiell rolle som systemansvarlig for å se helheten i hvordan bruk av fleksibilitet og utvikling av systemdrift kan støtte en slik effektivisering samtidig som driftssikkerheten ivaretas. Sentralt i denne utviklingen står digitalisering og potensielt en ny rolle for nettselskapene (DSO) inkludert samhandling med Statnett.  

Forumet møtes fire ganger i året. Tre ulike pilotprosjekter har blitt gjennomført i perioden 2019-2020 i regi av Samarbeidsforum. Pilotene hadde deltakelse fra Mørenett, Tensio og Agder Energi Nett i tillegg til Statnett. Disse har blant annet demonstrert betydningen av bedre koordinering, informasjonsutveksling, planleggingsverktøy og data for en effektiv drift av regionale nett. Mer informasjon om pilotene og evalueringsrapport, ligger her.