Statnett og andre norske nettselskap ser behovet for å utvikle våre prosesser og å ta i bruk nye verktøy for å redusere behovet for nettinvesteringer. Statnett har en spesiell rolle som systemansvarlig for å se helheten i hvordan bruk av fleksibilitet og utvikling av systemdrift kan støtte en slik effektivisering samtidig som driftssikkerheten ivaretas. Sentralt i denne utviklingen står digitalisering og potensielt en ny rolle for nettselskapene (DSO) inkludert samhandling med Statnett.  

 

Ni forslag til DSO-piloter

Samarbeidsforum TSO/DSO konkluderte våren 2018 med at videre utvikling av roller for TSO/DSO bør utforskes i piloter. Statnett fikk ni forslag til DSO-piloter. Statnett har inngått intensjonsavtaler med fire selskap om tre ulike piloter som skal gi oss økt forståelse for behovene og mulighetene for samhandling og utvikling av nye prosesser i fremtidens kraftsystem.

DSO-pilotene vil være viktige arenaer for å lære mer om behov, og dermed muligheter, for analyser, vurderinger og informasjonsflyt mellom TSO/DSO og DSO/DSO.