Årets analyse

Statnett utarbeider hvert annet år en ny "Analyse av transportkanaler". Transportkanalene utgjør grunnstammen i transmisjonsnettet og skal bidra til god forsyningssikkerhet og en samfunnsøkonomisk rasjonell utvikling av hele energisystemet.

I årets analyse av transportkanaler har vi fokus på

  • behovet for de planlagte tiltakene i Statnetts områdeplaner
  • hva tiltakene gir av kapasitet og muligheter
  • hvorvidt det er grunnlag for å justere planene

Vi undersøker også det høye vekstscenarioet fra Langsiktig markedsanalyse 2022.

Agenda

  • Velkommen
  • Presentasjon av Analyse av transportkanaler
  • Spørsmål fra deltakerne

 

Se opptak fra webinaret

Presentasjon ATK Webinar.pdf

Rapporten "Analyse av transportkanaler" vil bli lagt ut her 1. november.