I årets analyse av transportkanaler har vi fokus på

  • behovet for de planlagte tiltakene i Statnetts områdeplaner
  • hva tiltakene gir av kapasitet og muligheter
  • hvorvidt det er grunnlag for å justere planene.

Vi undersøker også det høye vekstscenarioet fra "Langsiktig markedsanalyse 2022".

 

Hvorfor vil lager en analyse av transportkanalene

Transportkanalene i transmisjonsnettet knytter elspotområder og landsdeler sammen, og er viktig for forsyningssikkerhet lokalt. Den store veksten i forbruk, havvind og import fra kontinentet øker behovet for overføringskapasitet i transportkanalene. Mer volatile kraftpriser forsterker prisforskjellene der det oppstår flaskehalser. 

Statnett analyserer derfor systematisk fremtidige overføringsbehov, flaskehalser og prisforskjeller i transportkanalene som et underlag for planlegging og investeringer i nettet.

Dette dokumenterer vi i rapporten Analyse av transportkanaler (ATK). Den publiseres sammen med Systemutviklingsplanen (SUP), annet hvert år. Utgangspunktet for analysen er siste versjon av Statnetts Langsiktige markedsanalyse og Statnetts nettplaner.