Statnett har sendt revidert nettavtale for tilknytning til - og bruk av - transmisjonsnettet på høring til våre kunder. I den forbindelse inviterer vi kundene våre til webinar for å presentere hovedtrekkene ved ny standardavtale, samt behov og bakgrunn for sentrale temaer i revisjonen.

Program 11. juni 2021

12:00-13:00: Presentasjon v/ Statnett

13:00-14:00: Spørsmål og svar

Velkommen!

Klikk her for påmeldin

Nederst på denne siden finner du link til høringen om revidert nettavtale

 

 

 

 

 

Opptak av kundewebinar om revidert nettavtale.