Statnett har gjennomført en prosess for å oppdatere og tydeliggjøre Nettavtalen slik at den bedre ivaretar dagens behov. De temaene som inngår i revisjonen, er valgt med formål om å legge til rette for mer effektiv utvikling og drift av kraftsystemet.

 

Forslag til revidert nettavtale sendes med dette på høring til Statnetts kunder og kundeorganisasjonene. Høringsdokumentene finnes nederst på denne siden.

Vi ønsker innspill både til selve avtalen og hvordan vi i felleskap sikrer best mulig felles oppfølging av vilkår.

Slik sender du ditt høringssvar

Høringssvar sendes på e-post til firmapost@statnett.no innen 1. september 2021.

  • E-post tittel merkes med:

21/00556 – [sett inn selskapsnavn eller org. navn] – Høringssvar nettavtale

  • Høringssvar legges ved e-posten i PDF-format med filnavn:

21-00556 – [sett inn selskapsnavn eller org. navn] – Høringssvar nettavtale

  • Første side i høringssvar inneholder Statnetts ref. 21/00556, deres ref., selskapsnavn og org.nr.

 

Merk at alle høringssvar vil bli offentliggjort på Statnetts hjemmesider. 

Etter høringsperioden og behandling av innspill, vil Statnett invitere kundeorganisasjonene til drøfting. Ferdigstilling av ny standardavtale planlegges gjennomført innen utgangen av 2021.

Statnett inviterte kundene til webinar 11. juni 2021 for å presentere hovedtrekkene ved revidert avtale.

Opptak av kundewebinar om revidert nettavtale.