Se informasjon om prosjektet, samt referater og presentasjoner fra de tidligere referansegruppemøtene her. 

Bildet viser agenda for dagen
Agenda for referansegruppemøte