Systemansvarlig inviterer til høringsmøte om forslag til retningslinjer for utøvelsen av systemansvaret. Møtet avholdes tirsdag 7. januar i Statnetts lokaler i Nydalen, Oslo.

I møtet vil det bli en overordnet gjennomgang av forslaget til retningslinjer  og det blir anledning til å få avklart uklarheter, misforståelser o.l. Merk at innspill til høringen også må sendes skriftlig til systemansvarlig innen høringsfristen.

Agenda og tidsplan blir sendt ut til de påmeldte i forkant av møtet. Det legges opp til parallelle sesjoner, slik at det blir anledning til å gå gjennom retningslinjer for alle bestemmelser.