FoU-direktør i Statnett Sonja Berljin

Våre sentrale FoU-prosjekter

I Statnett har vi en portefølje på om lag 60 forsknings- og utviklingsprosjekter. Til sammen utgjør de 60 prosjektene en FoU-satsing på 1,7 milliarder kroner.

Statnett investerer timer og kroner til i størrelsesorden 80 millioner kroner årlig, og for mange prosjekter får vi i tillegg støtte fra bl.a. Norges Forskningsråd, EU, NER og Skattefunn. Dessuten samarbeider vi med andre bedrifter og organisasjoner om en stor del av prosjektene, og deler da også kostnader med disse. I tråd med vår strategi, er våre gevinster fra FoU-prosjektene et mer effektivt, smart og sikkert Statnett. I storparten av prosjektene er det en stor andel digitalisering.

Ambisiøs portefølje

60 FoU-prosjekter er en ambisiøs portefølje av større og mindre satsinger. Noen av de mest omfattende prosjektene med et høyt ambisjonsnivå og stor kompleksitet, kan du lese om her

Følg lenkene under for å lese mer om våre pågående programmer

Abonner på nyheter og pressemeldinger fra Statnett

Når du registrerer deg som nyhetsabonnent, får du en e-postbekreftelse fra oss. Om du ønsker å melde deg av abonnementet, finner du lenke til dette i hver e-post vi sender deg.