Balsfjord-Skaidi

Ny 420 kV kraftledning skal ivareta forsyningssikkerheten i Finnmark.

Den nye kraftledningen er nødvendig for å ivareta forsyningssikkerheten i Finnmark. Ledningen vil legge til rette for økt verdiskapning i landsdelen og bidra til at utbygging av ny fornybar energi kan realiseres.