I henvendelsen fra RME listes det opp hva rapporteringen skal inneholde.

I rapportene omtales blant annet systemansvarskostnader, flaskehalskostnader og spesialregulering, informasjon om handelsgrenser, systemtjenester og effektreserver, koblingsbilder, samordning av driftsstanser, internasjonal koordinering og informasjon om driftsforhold, driftssikkerhet og driftsforstyrrelser.

Her finner du årsrapporter fra Statnett som systemansvarlig, inkludert halvårsrapporter fra Landssentralen.

Her kan du se og abonnere på meldinger fra Landssentralen.