Svakere tilstand på en del av kabelen

Undersøkelsene av feilen fra i vår har vist at også en annen, mindre del av kabelen er i dårligere tilstand enn forventet, i tillegg til den delen som nå er reparert. Dette innebærer en høyere risiko for feil på kabelen. Sannsynligvis er det nødvendig å erstatte denne delen av kabelforbindelsen (ca. 1,3 km).

I drift gjennom vintermånedene

TenneT og Statnett vurderer nå tiltak for å kunne drifte NorNed på best mulig måte gjennom vinteren frem til en langsiktig løsning kommer på plass. Samtidig blir feilårsakene undersøkt av kabeleksperter. Det er imidlertid ingen indikasjoner på skader påført utenfra.

For å sikre kabelen på lengre sikt, må det produseres kabel til å skjøte inn. På grunn av værforholdene vil det ikke bli gjennomført arbeid på kabelen mellom oktober og april.

Komplekse reparasjonsarbeider i sommer

NorNed-kabelen har vært ute av drift siden 6. mai. Undersøkelser viste at feilen var på den nederlandske siden av kabelen. Gjennom sommermånedene ble det gjennomført arbeider for å reparere kabelen. Dette krevde komplekse arbeidsoperasjoner både på grunn av selve kabelforbindelsen og feilsted nær kysten, som krevde bruk av spesialutstyr.