Lanseringen av mFRR EAM innen Q1 '25 vil muliggjøre 15-minutters tidsoppløsning i energimarkedene

Som kommunisert tidligere denne sommeren, er automatisert balansering (mFRR EAM) en forutsetning for å muliggjøre overgangen til 15-minutters tidsoppløsning i strømmarkedet (intra-day og day-ahead). (Se tidligere nyhetsoppdatering). Etter ytterligere analyser gjort denne sommeren, bekrefter NBM-programmet nå vår forpliktelse til å implementere mFRR EAM i tide for overgangen til 15-minutters tidsoppløsning i energimarkedene i Q1 2025. Tidsplanen fremover er svært stram, og vi vil derfor fortsatt jobbe aktivt med å finne og sette inn tiltak for å redusere risikoen fortløpende.

MARI-tilknytting i 2026

Basert på vår nåværende innsikt og forståelse av det videre arbeidet som gjenstår etter mFRR EAM lanseringen i Q1 2025, forventer vi en tilknytting til MARI (den europeiske plattformen for mFRR-utveksling) i 2026.

Vi vil imidlertid fortsette å finjustere tidsplanen fremover basert på erfaringer vi gjør oss fra overgangen til automatisert balansering (mFRR EAM).

Felles nordisk PICASSO- tilknytting i 2026

En felles nordisk tilknytting til PICASSO (den europeiske plattformen for aFRR-utveksling) er også planlagt i 2026. Imidlertid vil det fortsatt være trinnvise tilkoblinger for Finland og Danmark før dette i henhold til de juridiske fristene.

Nordisk mFRR kapasitetsmarked tidligst i 2024

Som kommunisert tidligere i år, måtte de nordiske TSO-ene trekke tilbake den foreslåtte metoden for nordisk mFRR-utveksling. NBM-programmet jobber med å oppdatere den nordiske metoden, og tidspunktet for etableringen av et nordisk mFRR kapasitetsmarked er derfor usikker. Vi sikter mot å oppdatere lanseringsdatoen for dette senere i år.

Digitalt nasjonalt aktørmøte

Gjennom sommeren har NBM-programmet laget en ny tidsplan for innføring av mFRR EAM, samt vurdert gjennomføringen frem mot de senere milepælene. Resultatet av dette ble presentert i et digitalt aktørmøte 12.9.2023. Se opptak fra møte og presentasjonen som ble holdt.

NBM-Aktørmøte, oppdatert veikart- 12.09.2023

Aktørmøte NBM 12.september 2023.pdf