Automatisert marked for aktivering av tertiærreserver (mFRR EAM) før overgangen til 15-minutters tidsoppløsning

Som tidligere kommunisert, er det en risiko for en forsinket implementering av automatisert mFRR EAM (Manual Frequency Restoration Reserves Energy Activation Market) i Norden. Forsinkelsen vil påvirke tilknytningen til de europeiske balanseplattformene MARI og PICASSO, og kan også forsinke overgangen til 15-minutters tidsoppløsningen i første kvartal 2025.

Automatisert mFRR EAM bekreftet som den beste løsningen

NBM-programmet har undersøkt mulige tiltak for å redusere forsinkelsen. Basert på dette har de nordiske systemoperatørene nå blitt enige om å intensivere utviklingen og implementeringen av en forenklet løsning for automatisert balansering (mFRR EAM) i Norden. Dette innebærer å legge en plan for å maksimere utviklingshastigheten og å redusere omfanget av løsningen så mye som mulig. Det er satt et klart mål om å sette i drift mFRR EAM innen første kvartal 2025, slik at 15-minutters tidsoppløsning kan innføres i Day Ahead-markedet i henhold til europeisk plan. Innføringen av 15-minutters tidsoppløsning i intradagmarkedet vil som en konsekvens av dette også skje koordinert med innføringen i Day Ahead-markedet.

Tilknytning til MARI og PICASSO

Til tross for arbeidet som har blitt gjort og som pågår for å redusere omfanget og å øke leveringshastigheten, ser vi dessverre ikke at det vil være mulig å nå tidsfristen for tilknytning til MARI (den europeiske plattformen for utveksling av mFRR/tertiærreserver) før overgangen til 15-minutters tidsoppløsning i energimarkedet.

Det betyr at den nordiske tilknytningen vil skje etter tidsfristen som er satt til andre kvartal 2024. De nordiske systemoperatørene er imidlertid trygge på at vi vil få på plass tiltak for å redusere forsinkelsen av MARI-tilknytningen i tiden fremover.

Når det gjelder PICASSO (den europeiske plattformen for utveksling av aFRR/sekundærreserver), så jobber Finland og Danmark med løsninger for å muliggjøre tilknytning til andre kvartal 2024. Det er ikke endelig avklart når Statnett vil være klare.

Åpent webinar i september

NBM-programmet vil ut august jobbe med å klargjøre detaljene i ny plan for automatisert balansering. Dette inkluderer å vurdere hvilke risikoreduserende tiltak som må tas med hensyn til overgangen til 15-minutters tidsoppløsning. NBM-programmet vil deretter presentere dette på et åpent webinar rundt midten av september.