NVE vil i møtet orientere om behandlingen av konsesjonssøknaden og Statnett vil presentere sine planer.  Det blir anledning til å stille spørsmål. 


NVE er ansvarlig for høringsprosessen og vil beslutte hva Statnett får konsesjon til å bygge. Høringsfristen er satt til 20. oktober 2021. Alle høringsinnspill skal sendes til NVE.

 

Opptak av folkemøtet finnes i lenken til NVE under. Gå inn i møteinvitasjonen for å se opptaket. 

Lenke til det digitale folkemøtet, konsesjonssøknad og rettledning for hvordan man kan sende inn høringsuttalelse finner du på nettsidene til NVE:

https://nve.no/konsesjon/konsesjonssaker/konsesjonssak/?id=7573&type=A-1

 

Konsesjonssøknaden kan også leses på Statnetts prosjektside:

https://www.statnett.no/vare-prosjekter/region-sor/krossberg-transformatorstasjon/