Statnett har nå inngått kontrakter for bygging av nye Vinnelys transformatorstasjon hvor SMB AS skal utføre skogrydding av stasjonstomt og i ledningstraseen som skal bygges inn til ny stasjon. Veidrift Nord AS skal utføre grunnarbeidene og Peab Bjørn bygg har fått totalkontrakt for bygg- og betongarbeidene.  

Det er behov for endelig stillatelse fra myndighetene før anleggsarbeidene kan påbegynnes, blant annet godkjenning fra NVE på Miljø, -transport og anleggsplanen.  

 

Samarbeid med Nordreisa kommune 

Som forbedrende arbeid for trafotransporten har Statnett inngått et samarbeid med Nordreisa kommune. Det pågår for tiden oppgradering av den kommunale veien og broene langs Gamle Dalaveien. Anlegg Nord AS utfører dette arbeidet for Statnett.  

 

Økt kapasitet til Finnmark   

Statnett har mottatt konsesjon på ny transformatorstasjon i Reisadalen, Vinnelys. Vinnelys transformatorstasjon vil erstatte dagens stasjon Nordreisa fra 1971. Nordreisa transformatorstasjon er et knutepunkt i Nordnettet, som omfatter mesteparten av 132 kV nettet i Troms og Finnmark. Statnett mener det er nødvendig å styrke kapasiteten i Nordreisa, blant annet på grunn av utviklingen i fiskeindustrien, oppdrett og foredling, og økt elektrifisering. Etablering av Vinnelys transformatorstasjon med 420 kV vil i tillegg øke kapasiteten til Finnmark og redusere virkningen av feil i strømnettet. 
 

Nye Vinnelys stasjon etableres i samarbeid med nettselskapet Vissi som skal etablere 66 kV anlegg på den nye stasjonen.