Skisse av ny Vinnelys transformatorstasjon
Skisse av ny Vinnelys transformatorstasjon

Nordreisa transformatorstasjon er et knutepunkt i Nordnettet, som er Norges største spolejordete nett, og omfatter mesteparten av 132 kV nettet i Troms og Finnmark. Stasjonen er i tillegg et uttakspunkt for lokalt forbruk, via Ymbers underliggende 66 kV nett. Lasten under Nordreisa øker gradvis, mest grunnet utviklingen i fiskeindustrien, oppdrett og foredling, og økt elektrifisering.

Etablering av Vinnelys transformatorstasjon med 420 kV har flere fordeler. Den viktigste vil være økning av N-1-kapasiteten til Finnmark, ettersom sammenkoblingen med Nordnettet gir spenningsstøtte til dette 132 kV nettet. Tiltaket vil i tillegg redusere virkningen av feil på Balsfjord-Vinnelys-Skillemoen hvis feilen ligger nord for Vinnelys. I tillegg vil overføringstapet reduseres.

Den opprinnelige konsesjonen er for transformering mellom 420 kV og 132 kV. Flytting av funksjoner fra Nordreisa til Vinnelys transformatorstasjon fordrer en tilleggssøknad om konsesjon for nedtransformering også til 66 kV, inkludert koblingsanlegg. Denne tilleggssøknaden ble sendt til NVE 21.05.21.