Statnett har som primæroppgave å sikre strømforsyningen i hele landet, og har av den grunn pålagt hjemmekontor for alle ansatte som ikke må være på kontoret eller på anleggsplass. All reiseaktivitet er kansellert med unntak av de som må gjennomføres for å opprettholde strømforsyningen i landet.

-For prosjektet medfører egne, nasjonale og lokale restriksjoner også begrensninger, da flere jobber skift og nytt skift ikke kan ankomme lokasjonen. Vi gjør vårt til å sikre en viss aktivitet og fremdrift, men reduserer enkelte av arbeidsoppgavene som krever personell utenifra. Våre entreprenører må forholde seg til nasjonale og lokale myndigheter på lik linje med andre, sier Bjørn Gulli prosjektleder både for nye Salten transformatorstasjon og Kobbvatnet transformatorstasjon.

Salten transformatorstasjon

Det er forberedende arbeid som pågår ved Salten transformatorstasjon. Adkomstveien utbedres og dette arbeidet utføres av Aurstad Tunnel AS.

Dette arbeidet videreføres frem til mannskapsbytte som er 25.mars. Tidlig i uke 13 vil man ta stilling til om nasjonale og lokale restriksjoner åpner for å få inn nytt mannskap eller om arbeidet må innstilles.

Nye Salten stasjon er planlagt å være idriftsatt i 2022, og vil sikre strømforsyningen i regionen og samtidig tilrettelegge for ny kraftproduksjon i området.

Kobbvatnet transformatorstasjon

Det meste av arbeidene ved nye Kobbvatnet transformatorstasjon er ferdigstilt, men det pågår testing av anlegget og man forbereder leveranse av transformator nærmere sommeren.

 

Testarbeidet videreføres, men noe av aktiviteten knyttet til forberedelse av transformatorleveransen settes i bero.

 

Planen er å idriftsette deler av stasjonen allerede nå til sommeren og resterende del av stasjonen i løpet av høsten, når transformator er levert og kraftledninger er bygget om fra eksisterende Kobbelv stasjon til nye Kobbvatnet stasjon.

 

 

 -For begge stasjoner kan restriksjoner medføre forsinkelser og forlenget anleggsperiode, men foreløpig holder vi på fremdriftsplanen og må bare se hvordan restriksjonene fremover påvirker oss, avslutter Gulli.