For å sikre at byggingen av ny kraftledning kan starte som planlagt ber Statnett om forhåndstiltredelse på hele strekningen.

 

Det er allerede inngått flere minnelige avtaler, og avtaler inngås fortløpende, men skogrydding er planlagt startet opp første halvår 2016 og det er ikke realistisk å få på plass alle avtaler innen da. Med forhåndstiltredelse kan arbeidet startes selv om avtaler ikke er ferdigforhandlet.

 

Se brev med søknad under dokumenter/vedtak OED.