MTA-planene beskrive nødvendige hensyn for ytre miljø og annet som fremgår av konsesjonsvilkårene. MTA-planer må være godkjent av NVE før anleggsstart.

 

Totalt er det tre MTA-planer; Balsfjord - Reisadalen, Reisadalen - Skillemoen og Skillemoen – Skaidi.

 

Nå er alle planer godkjent med mindre justeringer av hensyn til reindrift og på enkelte baseplasser/riggområder. Endringene vil bli implementert i planene etter samrådsmøter med reindrift og berørte kommuner.

 

Vedtak for hver av delstrekningene finnes under Dokumenter/Vedtak fra NVE. Innspill som er innkommet under begrenset høring er gjengitt og kommentert i vedtakene.

 

Det er tre ukers klagefrist, og endelige planer legges ut i etterkant av dette.

 

For stasjoner langs strekningen vil det bli utarbeidet egne MTA-planer.