Inn til Skaidi transformatorstasjon kommer det i dag fem kraftledninger inn;

  • 132 kV Lakselv
  • 132 kV Alta
  • 132 kV Hammerfest 1
  • 132 kV Hammerfest 2
  • 66 kV Repvåg

 

Dernest kommer det en sjette kraftledning når ny 420 kV kommer fra Alta.

 

De to kraftledningene fra Hammerfest vil gå via kulvert i bakken inn til GIS-anlegget, 66 kV kommer inn på eget strekk i bakkant, mens de tre andre kraftledningene (Lakselv, Alta 132 og Alta 420) samles i luftstrekk i forkant av stasjonen før de føres inn til bygningen.

 

Utfordringen er at vinkelen fra tre ulike hold blir vanskelig å få til mot et felles innstrekkstativ, og samtidig blir innstrekket noe nært bygget. Nye Skaidi stasjon bygges på eksisterende stasjonstomt, og areal til disposisjon er begrenset.

 

Løsningen ble å gå for tre monomaster, en for hver ledning, og på den måten unngå utfordringer både med vinkelen og avstanden til bygget.  

 

Det er ikke ofte monomaster benyttes til innstrekk, de er dyrere enn innstrekkstativ, men i dette tilfellet var det løsningen på utfordringene, forklarer Jacob Grønn, prosjektleder Balsfjord – Skaidi.

 

Skaidi stasjon er under ombygging fra luftisolert stasjon, til gassisolert stasjon. I første omgang bygges nå 132 kV delen av GIS-anlegget. Ny 420 kV ledning som skal bygges fra Alta(Skillemoen) til Skaidi vil bli driftet på 132 kV inntil videre.