Kontrakten omfatter prosjektering og utførelse av grunn-, betong- og byggearbeider for kontroll- og høyspentbygg. Skaidi stasjon skal utstyres med et gassisolert koblingsanlegg(GIS) for høyspent og prosjektering, anskaffelse, installasjon og testing av anlegget inngår i kontrakten.

 

Siemens har inngått et samarbeid med Peab/Bjørn Bygg for bygningsdelen av kontrakten. I tillegg er flere lokale firma aktuelle som underleverandører på andre fagområder.

 

Det er 10 dagers klagefrist på innstillingen.

 

Kvalsund Maskin er engasjert av Statnett for å etablere nødvendig infrastruktur før anleggsvirksomheten starter opp.

 

Skillemoen transformatorstasjon påbegynt

Sist uke startet Anlegg Nord opp med grunnarbeidskontrakten på Skillemoen transformatorstasjon i Alta. Stasjonstomten skal opparbeides og klargjøres for tradisjonelt, luftisolert anlegg. Forespørsel på selve anleggsdelen er sendt ut, med tilbudsfrist 25.august.