Etter tilbudsforespørsel og forhandlinger ble kontrakt tildelt Lier-baserte Jacobsen Elektro AS, som igjen har med seg Alta-baserte Ulf Kivijervi AS på deler av prosjekteringen samt på bygg- og betongarbeidene.

 

-Vi fikk inn flere gode tilbud og det var hard konkurranse, sier Morten Kvarme, ansvarlig for anskaffelser i Statnett. –Både Jacobsen Elektro og Ulf Kivijervi har jobbet for oss tidligere, og vi føler oss komfortable med tildelingen, legger Kvarme til.

 

Jacobsen Elektro AS har levert tilsvarende jobb med Ofoten Transformatorstasjon, mens Ulf Kivijervi AS hadde tilsvarende jobb ved Lakselv stasjon.

 

Skillemoen stasjon er en helt ny stasjon, og den første på 420 kV nivå i Finnmark. Det skal være avganger både på 420 og på 132 kV spenningsnivå, samt transformering 420/132 kV. Innkjøp av transformatorer og reaktor gjøres separat i egen forespørsel, men støyp av sjaktene inngår i stasjonskontrakten.

Av bygninger skal et kontrollhus og et større lagerlokale reises. Totalt er stasjonsområdet på ca 100 daa.

 

Grunnarbeidene ved Skillemoen stasjon ble utført av Anlegg Nord og er nå ferdigstilt. Jacobsen Elektro AS og Ulf Kivijervi AS vil, etter signering av kontrakt, gå i gang med prosjektering av stasjonen før selve anleggsaktiviteten starter opp på nyåret.

 

Stasjonen skal stå ferdig ved utgangen av 2020, og våren 2021 skal både stasjon og ny 420 kV kraftledning fra Balsfjord til Skillemoen idriftsettes.

 

Det er 10 dagers klagefrist på tildelingen.