Bygging av 420 kV ledning fra Balsfjord til Skaidi skjer sekvensielt, med oppstart på første delstrekning fra Balsfjord til Reisadalen denne høsten. Folkemøter prioriteres derfor her, og er satt opp slik:

  • For kommunene Balsfjord og Storfjord:

    Torsdag 20.oktober, Vollan Gjestegård kl 18:00 – 20:00

  • For kommunene Kåfjord og Nordreisa:

    Torsdag 3.november, Halti Næringshage/kultursalen kl 18:00 – 20:00

 

Det er italienske Rebaioli SPA som er valgt som entreprenør på strekningen fra Balsfjord til Reisadalen, og de vil delta på folkemøtene sammen med Statnett. Grunneierkontakt fra Statnett vil også delta, for spørsmål og avklaringer med berørte grunneier.

 

Bygging på neste strekning, fra Reisadalen til Skillemoen, påbegynnes juni 2017. Folkemøter for berørte kommuner på denne strekningen vil bli arrangert på nyåret 2017. På denne strekningen er det Eltel Networks som er ledningsentreprenør.