NVE ga Statnett anleggskonsesjon i mai 2012. Siden da er det tilkommet endringer under klagebehandling og endelig vedtak av konsesjon fra OED.

Oppdatert anleggskonsesjon, ekspropriasjonsvedtak og kart ligger i dokuementlista på prosjektsiden.