Statnett vil benytte eksisterende konsesjon fra Norges Vassdrags og Energidirektorat (NVE) for en kabel mellom Norge og England til dette prosjektet. Den planlagte kabelen vil bli om lag 800 km lang og er planlagt med en kapasitet på 1 400 MW. Til sammenligning har Kvilldal kraftverk en kapasitet på 1 240 MW, mens Stavanger-området har et maks forbruk på omlag 700 MW. 

 

En kabel mellom Norge og England vil knytte to forskjellige markeder sammen og dermed gi Norge tilgang på kraft i situasjoner lik den vi har hatt i vinter, og derigjennom redusere svingningene i kraftprisen samtidig som vi får sikker tilgang på strøm. Kabelen vil også bidra til at det kan installeres mer fornybar kraft både i Norge og England, samt gi muligheter for verdiskaping lokalt, regionalt og nasjonalt.

 

Kabelen mellom Norge og England planlegges som en del av sentralnettet. Det betyr at overskuddet vil gå tilbake til forbrukeren i form av redusert nettleie. Den blir også nøye planlagt inn i kraftsystemet slik at den skal bidra på best mulig måte til å sikre kraftforsyningen til Norge og England.

For mer informasjon og kontaktpersoner, se prosjektets websider