- Det er gledelig at departementet nå har gitt konsesjon til de planlagte sjøkablene til Tyskland og Storbritannia. Dette er et viktig skritt i retning av å kunne realisere de to prosjektene som planlagt, sier konserndirektør Håkon Borgen i Statnett.

- De to nye forbindelsene vil være en viktig del av neste generasjon kraftsystem og bidra til økt forsyningssikkerhet og økt verdiskaping i Norge. De vil også legge til rette for økt utnyttelse av fornybar energi og dermed til å nå klimamålene i Norge og hos våre partnerland.

Dagens vedtak innebærer at begge prosjekter har fått konsesjon for tilrettelegging av kraftutveksling (utenlandskonsesjon) med Tyskland og Storbritannia. I tillegg har NordLink fått anleggskonsesjon for arbeidet på norsk side. NSN har anleggskonsesjon fra før. 

- Vi vil nå gå videre med planleggingen av prosjektene. Det pågår forhandlinger med leverandører, og arbeides med å få avklaring på spørsmål om reguleringer og gjenstående konsesjoner på tysk og britisk side. Vi jobber for å få dette på plass i tide slik at vi kan ta investeringsbeslutning som planlagt, sier Håkon Borgen.

For mer informasjon, se også pressemelding fra OED.

 

Fakta om prosjektene:
NordLink er planlagt ferdigstilt innen 2018. Denne mellomlandsforbindelsen skal utvikles og eies 50 % av Statnett og 50 % av en konstellasjon bestående av nettselskapet TenneT og den tyske investeringsbanken KfW. Den undersjøiske kabelen vil ha en kapasitet på 1400 MW, og gå mellom Tonstad i Vest-Agder og Schleswig-Holstein i Tyskland.

NSN  er planlagt ferdigstilt innen 2020. Denne mellomlandsforbindelsen skal utvikles og eies 50 % av Statnett og 50 % av det britiske energiselskapet National Grid. Den undersjøiske kabelen vil ha en kapasitet på 1400 MW, og gå mellom Kvilldal i Rogaland og Blyth i Storbritannia.

 

Kontaktinformasjon:
Christer Gilje
Kommunikasjonssjef
Mobil: 95 23 71 28
E-post: christer.gilje@statnett.no