Konsersjef i Statnett Auke Lont, konsernsjef Mel Kroon i Tennet og styremedlem Markus Scheer i KfW skrev i dag under på samarbeidsavtalen i Haugesund.

 

Den høyspente likestrømsforbindelsen (HVDC) vil være på 623 km, med en sjøkabel på hele 516 km. Forbindelsen vil bidra til et mer effektivt og klimavennlig energisystem, mer fornybar energi i begge land og økt forsyningssikkerhet. Kabelen får en kapasitet på 1400 MW.

 

Statnett skrev i dag under samarbeidsavtale med partnerne på tysk side, TenneT og KfW,representert ved KfW IPEX-Bank. Dette innebærer en endelig investeringsbeslutning for prosjektet. Arbeidet med mellomlandsforbindelsen vil starte så snart det er tegnet kontrakter med leverandørene som har ansvar for produksjon og installasjon av kabel og strømretteranlegg.

 

- Dagens undertegning er et meget viktig skritt for alle tre partnere. Denne kabelen vil bidra til et klimavennlig og effektivt energisystem for fremtiden. Den vil gi økt forsyningssikkerhet for forbrukerne og verdiskaping for produsentene på begge sider av forbindelsen. Denne investeringsbeslutningen understreker vår overbevisning om at fremtiden er elektrisk, sier Statnetts konsernsjef, Auke Lont.

 

- Dette er nok et viktig skritt i retning av et mer integrert europeisk energimarked, og et viktig bidrag til Tysklands energiomlegging. Med denne kabelen kan vi utveksle energi mellom to energisystemer som utfyller hverandre, med Tysklands økende produksjon av vindkraft og solkraft på den ene siden, og Norges produksjon fra vannkraft på den andre siden, sier Mel Kroon, konsernsjef i TenneT.

 

- NordLink-kabelen er ett av de store prosjektene i europeisk energisektor, og den vil få stor betydning for det europeiske energisystemet. Finansieringen av dette prosjektet sammen med våre partnere utgjør en hjørnestein i omleggingen av det tyske energimarkedet, og er et viktig prosjekt for KfW. Vi er stolte over å være med på dette, sier Markus Scheer, styremedlem i KfW IPEX-Bank.

 

Total investeringskostnad for prosjektet vil være på 1,5 - 2 milliarder euro. NordLink-prosjektet eies av norske Statnett og tyske DC Nordseekabel GmbH & Co. KG, som begge har en andel på 50 %. Det tyske selskapet TenneT og den tyske banken KfW eier DC Nordseekabel.
Mellomlandsforbindelsen vil ha en kapasitet på 1 400 MW og vil gå mellom Tonstad i Norge og Wilster i Schleswig-Holstein i Tyskland.

 

Om Statnett
Statnett har ansvar for utbygging og drift i det norske sentralnettet. Statnett bygger og driver også kabler mellom Norge og flere andre europeiske land. I Statnett har mer enn 1100 ansatte, ansvaret for 11.000 kilometer med høyspentlinjer og hadde en omsetning på 4,5 milliarder kroner i 2013.

Om TenneT
TenneT er Europas første systemoperatør for strømnettet som dekker mer enn ett land. Med ca. 21 000 km høyspentledninger og 41 millioner sluttbrukere i Nederland og Tyskland, er TenneT en av de fem største nettoperatørene i Europa. TenneT fokuserer på å bygge ut energimarkedet i Nordvest-Europa og integrere fornybar energi. Taking power further.

 

Om KfW
KfW er en av verdens ledende investeringsbanker. Med mange års erfaring arbeider KfW for å bedre økonomiske, sosiale og miljømessige levekår i hele verden på vegne av Tyskland og landets delstater. I den forbindelse skaffet banken midler på i alt 74,1 milliarder euro bare i 2014. Av dette gikk 36 % til tiltak for å beskytte miljøet og bekjempe klimaendringer. I Tyskland er KfW-gruppen representert i Frankfurt, Berlin, Bonn og Köln. Den har et nettverk med 80 kontorer ellers i verden.

 

Mediekontakter

Statnett

Christer Gilje

Kommunikasjonssjef

Mobil: +4795237128

christer.gilje@statnett.no

www.statnett.no

 

KfW IPEX-Bank GmbH

Thomas Krick

Communication

Direktetlf.: +49 69 7431 8454

thomas.krick@kfw.de

www.kfw-ipex-bank.de

 

TenneT

Mathias Fischer

Corporate Communications

Direktetlf.: +49 5132 89 2038

Mobil: +49 151 27657832

mathias.fischer@tennet.eu

www.tennet.eu