Prosjektet Nettplan Stor-Oslo er satt ned for å finne den beste løsningen for å sikre strømforsyningen på de kaldeste dagene. For litt over en måned siden lanserte vi sju alternativer for ny sentralnettløsning. Tilbakemeldingene var positive både fra politikere og andre interessenter.

 

Vi ber nå om innspill på de sju alternativene til hvordan fremtidens strømnett i Stor-Oslo kan se ut. Høringsbrev er sendt 94 organisasjoner, men du kan også gi dine innspill via mail til storoslo@statnett.no. Siste frist er 15. februar 2013.

 

Med ønske om en god jul!

 

Beste hilsner fra oss i Nettplan Stor-Oslo