Opptak av presentasjon av Systemtutviklingsplan 2023

Systemutviklingsplan 2023 er Statnetts strategiske plan for utvikling av kraftsystemet. Planen beskriver hva som må til for å få en vellykket ombygging av energisystemet. Her kan du lese planen.

Planen omhandler både investeringer i nettet, tiltak for effektiv og sikker drift av kraftsystemet og hvordan myndigheter på ulike nivå, kraftprodusenter, forbrukere og andre interessenter må bidra med for å sikre en vellykket ombygging av energi- og kraftsystemet.

Det vil bli satt av tid for å svare på spørsmål etter presentasjonen. 

Tid: 23.november, klokken 09.00-10.00