Overgangen fra 60 til 15 minutters avregningsperiode skjer klokken 00:00 mandag 22. mai 2023 i de fire nordiske landene. Overgangen til 15 minutters avregningsperiode sammenfaller med overgang til 15 minutters produkter i intradagmarkedet og i regulerkraftmarkedet. For å sikre et korrekt underlag forskriftsfestes at visse målere går over til å lese av og oversende måleverdier med 15 minutters intervall.

Overgangen til 15 minutters avregningsperiode og tidsoppløsning i markedene medfører endringer i systemer og prosesser for alle aktører i kraftbransjen.

Webinaret er åpent for alle og holdes av de fire nordiske TSOene: Energinet, Fingrid, Statnett og Svenska kraftnät.

 

Du finner lenke til registrering på denne siden.