Det grønne taktskiftet er her. Akkurat nå diskuteres verdens klimasituasjon på klimatoppmøtet i Glasgow. Samtidig opplever vi en global energikrise, og en helt spesiell situasjon for det europeiske kraftsystemet. Debatten går om uvanlig høye strømpriser, store prisforskjeller og hvordan markedet og kabler til andre land bør styres.

Statnett ser at elektrifiseringen av samfunnet går hurtigere enn noen gang, der stadig flere aktører ønsker å knytte seg til strømnettet. Nå planlegger vi investeringer oppimot 60-100 milliarder de neste ti årene for å holde tritt med tempoet vi ser.

Årets Høstkonferanse vil ta for seg aktuelle problemstillinger Statnett og resten av kraftbransjen står overfor i det grønne taktskiftet. Er du interessert i å få bedre innsikt om utfordringene og mulighetene som Statnett, næringsindustri og kraftbransjen opplever? Følg oss digitalt 17. november!

 

Program for dagen:

Det grønne taktskiftet

 • Innlegg fra olje- og energiminister, Marte Mjøs Persen. 
 • "Det grønne taktskiftet" - konsernsjef Hilde Tonne, Statnett


Grønne næringer trenger kraft og nett

 • "Grønn verdiskaping krever samarbeid", administrerende direktør Jon Gravråk, Bulk Infrastructure
 • “Hvordan utvikle industri når nettet ikke er på plass?”, daglig leder Baste Tveito, Nordhordland Næringslag
 • "Nok nett til det grønne taktskiftet", konserndirektør Elisabeth Vike Vardheim, Statnett
   
  Panelsamtale: 
 • "Tempo og samarbeid for det grønne taktskiftet", vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund, NVE, konsernsjef Jannicke Hilland, BKK, daglig leder Baste Tveito, Norhordland Næringslag, administrerende direktør Jon Gravråk, Bulk, og konsernsjef Hilde Tonne, Statnett

 

Havvind – det nye energieventyret? 

 • "UK as an exporter of renewable energy", President, National Grid Ventures Cordi O'Hara, National Grid
 • "Offshore wind as an industrial opportunity", CEO Philippe Kavafyan, Aker Offshore Wind
 • "Utvikling Hav – Statnetts nye forretningsområde" konserndirektør Håkon Borgen, Statnett
 • "Havvind som norsk energi- og industrieventyr", daglig leder Sigrun Gjerløw Aasland, Miljøstiftelsen Zero

  Panelsamtale: 
 • "Havvind som forutsetning for det grønne taktskiftet", CEO Philippe Kavafyan, Aker Offshore Wind, daglig leder Sigrun Gjerløw Aasland, Miljøstiftelsen Zero, og konserndirektør Håkon Borgen, Statnett

 

Digitalisering og innovasjon for det grønne taktskiftet 

 • "Ny teknologi og digitale løsninger gjør omstillingen mulig", konsernsjef Alexandra Bech Gjørv, SINTEF 
 • Transformasjon og digitalisering i det grønne taktskiftet, konserndirektør Beate Sander Krogstad, Statnett 
   
  Panelsamtale:

"Digitale løsninger og innovasjon som forutsetninger for omstilling", konsernsjef Alexandra Bech Gjørv, SINTEF, styreleder Jon Fredrik Baksaas, Statnett og konserndirektør Beate Sander Krogstad, Statnett

Oppdateringer kommer på denne siden