Som kommunisert tidligere har TSOene vurdert nødvendige justeringer i gjennomføringen av NBM-programmet (Nordisk balanseringsmodell) for å sikre videre fremdrift. En viktig del av dette har vært å vurdere hvilken funksjonalitet som må på plass som et første trinn i automatiseringen av balanseringen (mFRR EAM). Dette er viktig da automatisk balansering er en forutsetning for å klare overgangen til 15-minutters tidsoppløsning, som har en felles europeisk frist i første kvartal 2025.

Åpent aktørmøte 12. september kl. 14

Gjennom sommeren har NBM-programmet laget en ny tidsplan for innføring av mFRR EAM, samt vurdert gjennomføringen frem mot de senere milepælene. Resultatet av dette ble presentert i et digitalt aktørmøte 12.9.2023. Se opptak fra møte og presentasjonen som ble holdt.

NBM-Aktørmøte, oppdatert veikart- 12.09.2023

Aktørmøte NBM 12.september 2023.pdf