I løpet av denne høsten har de nordiske systemoperatørene nøye vurdert det som gjenstår av utvikling for mFRR EAM og omorganisert NBM-programmet for å legge en best mulig plan fram mot automatisert balansering i Norden.

En helt ny måte å drifte kraftsystemet på

De neste årene vil innebære en stor omlegging av hvordan vi i Norden drifter kraftsystemet, og det er flere prosjekter som er avhengige av hverandre for å kunne settes i drift. Den planlagte lanseringen av flytbasert markedskobling i oktober 2024 er en forutsetning for Nordisk mFRR EAM (automatisk balansering), som igjen er en forutsetning for 15-minutters tidsoppløsning i energimarkedene i Q1'25. I løpet av noen få måneder på høsten og vinteren 2024/25 vil vi ha gjennomført noen av de største endringene i driften av kraftsystemet noensinne.

Detaljert informasjon vil følge

Hver av de nordiske systemoperatørene er nå i ferd med å utarbeide detaljerte implementeringsplaner for sine markedsaktører. Statnett vil snart komme med informasjon og testplaner for de norske markedsaktørene. Ta også gjerne kontakt på bsp@statnett.no om det er spørsmål dere trenger svar på.