Statistikk og informasjon om tilknytningssaker i transmisjonsnettet

På denne siden finner du tall og data fra vår tilknytningsprosess. De viser hvor i landet det er etterspørsel etter ledig kapasitet, hvor mye nettkapasitet som er reservert og hvordan køen over tilstrekkelig modne kunder fordeler seg i landet.

Vi viser alle aktive saker, og oversikt over hvilken kø de ulike sakene står i. Er du usikker på hva ulike begreper betyr, kan du se forklaring av relevante begreper og forklaringene til hver graf, under grafen.

Statistikken er basert på manuelt registrerte tilknytningshenvendelser fra 2018 til i dag. Det betyr at noen mangler i dataene kan forekomme. Data oppdateres og forbedres kontinuerlig.