Statnett har publisert forslag til nye vilkår for tilbud, aksept, rapportering og avregning i regulerkraftopsjonsmarkedet (RKOM), med tilhørende informasjon om bakgrunnen for forslaget til endringene.

Kommentarer til forslag om endring av vilkår kan oversendes systemansvarlig innen fredag 7. august 2020. For mer informasjon om RKOM, forslag til vilkårsendringer og bakgrunn for forslaget se våre nettsider her.

 

Forslag til endelige vilkår vil bli oversendt til reguleringsmyndigheten for energi (RME) og publisert på våre nettsider etter behandling av eventuelle innspill. Endelige vilkår foreslås å tre i kraft 1. april 2021.

 

Statnett vil også arrangere et høringsmøte (webinar) den 9. juni. For påmelding og øvrige spørsmål knyttet til høringen, send epost til: lill.sandvik@statnett.no.