Vi vil bygge fem nye møteplasser og utvide en eksisterende møteplass på veien opp Skjeggedalen. Dette vil gi bedre trafikkflyt mens anleggsarbeidene pågår.

For å kunne gjennomføre tiltaket effektivt og trygt vil det være behov for å stenge veien i perioder på hverdager i inntil syv uker. Statnett beklager ulempene dette medfører for brukerne av veien.

Perioder veien er stengt:

  • 12. – 23. desember 2022
  • 2. januar – 3. februar 2023

Tidspunkt:

  • Mandag – torsdag kl. 07.30 – 19.00
  • Fredag kl. 07.30 – 15.00

Åpent for gjennomkjøring:

  • kl. 10.00 – 10.30
  • kl. 12.00 – 12.30
  • kl. 15.00 – 15.30